Objednat termín

Stále přijímáme nové pacientky.
Nově on-line objednávací systém - časovky zatím pouze na středy.

Bližší informace na tel čísle: 603 220 626.


Aktuality

Data balíček pro těhotné - možnost uložení obrázků a videí z vyšetřění včetně 3D 

Možnost objednání (časovky zatím pouze na středy) 603 220 626

plánovaná dovolená:    3.7., 7.8, 12-16.8 

v pondělí 8.7. nebude ordinace z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny 

 

 

 

Gynekologie

FAQ: 
Preventivní prohlídka: 
Každá žena by alespoň 1x za rok měla absolvovat gynekologické vyšetření. V rámci preventivního programu poskytuje každá zdravotní pojišťovna 1 x ročně prohlídku zdarma. Preventivní prohlídky slouží ke snížení rizika zdravotních komplikací a úmrtí vycházejících z gynekologických příčin. V případě užívání HAK nebo po zavedení nitroděložního tělíska je návštěva u gynekologa 2x ročně. Součástí preventivní prohlídky je: • Pohovor s lékařem o celkovém stavu a případných potížích • vyšetření v gynekologických zrcadlech a kolposkopické vyšetření děložního čípku • stěr z čípku na cytologické vyšetření v rámci screeningu karcinomu děložního čípku (o výsledku se můžete telefonicky informovat za 3 týdny, v případě odchylek odesíláme pozvánku) • palpační vyšetření • zhodnocení Vašeho zdravotního stavu doplňková vyšetření: • ultrazvukové vyšetření • vyšetření prsu • změření TK a hmotnosti • plánování sceeningu karcinomu prsu (mammografie) nad 45 let, kolorektálního karcinomu 50-54 (OK test) • edukační pohovor (užívání antikoncepce, samovyšetření prsu, očkování, …)
Antikoncepční poradna: 
Výběr vhodné antikoncepce dle vašeho přání, zdravotního stavu a anamnestických údajů. Užívání antikoncepce umožňuje ženám nejen zcela plánovat svoje těhotenství, má ale také pozitivní vliv na její zdravotní stav: pravidelnost menstruačního cyklu, snížení krevní ztráty při menstruaci, posun menstruace, snížení tvorby ovariálních cyst, pozitivní vliv na pleť, snížení bolesti při menstruaci, snížení rizika karcinomu ovaria, … Hormonální antikoncepce může zvýšit riziko trombózy, absolutní riziko u pacientek bez rizikových faktorů je ale velice malé. Snížení rizika předchází podrobná anamnéza, v indikovaných případech hematologické vyšetření , případně doplnění Trombo gen testem. Obecně je uživatelkám doporučen dostatečný pitný režim, pohyb a eliminace kouření.
Péče o ženy s únikem moči: 
Inkontinence je každé nechtěné odtékání moče, které způsobuje sociální nebo hygienický problém. Nejčastěji se setkáváme s urgentní inkontinencí, která je spojená s náhlým a nezadržitelným nucením k mikci a stresovou inkontinencí, objevující se při zvýšené námaze. Diagnostika typu onemocnění ve spolupráci s urologem je klíčová k léčbě onemocnění. Nedílnou součástí léčby je posílení svalů pánevního dna, redukce hmotnosti a nácvik mikce. Kegelovy cviky (cvičení k posílení svalů pánevního dna) a přehled inkontinenčních pomůcek najdete například na stránkách: http://www.tenacz.cz/
Péče o neplodné páry s návazností IVF centra: 
Jako neplodný je označen pár, který nedosáhne těhotenství do jednoho roku při pravidelném pohlavním styku 2-3x týdně. Součástí základního vyšetření je gynekologické vyšetření včetně UZ, hormonální profil ženy, léčba případné infekční příčiny, spermiogram partnera. Dále je nutné zhodnocení vnitřního genitálu, dutiny břišní a průchodnosti vejcovodů v rámci jednoho zákroku v celkové anestezii, spojeného s dvoudenní hospitalizací. Výsledky jsou s Vámi průběžně konzultovány. V případě nutnosti Vás doporučíme do vybraného IVF centra.
Ultrazvuková diagnostika: 
Doplňková diagnostická zobrazovací metoda. V případě přání o provedení ultrazvukového vyšetření mimo indikaci, je výkon zpoplatněn v rámci nadstandartních služeb.
Indikace k zákrokům a operacím: 
pokud Váš stav vyžaduje gynekologický zákrok či operační řešení, včetně indikace a doporučení, Vám pomůžeme s naplánováním a objednáním daného výkonu, taktéž s pooperační rekonvalescencí a konsultací výsledku.
Očkování Silgard/Cervarix: 
Příčinou rozvoje rakoviny děložního čípku je přetrvávající infekce lidským papillomavirem (tzv. HPV), riziko dále zvyšuje kouření, promiskuita, chlamydie, HSV, imunosuprese, imunodeficience. Existuje velké množství papilomavirů, jako nerizikovější byly označeny typy 16 a 18, které jsou zodpovědny za vznik 70% nádorů. <b>Prekancerozy</b> jsou přednádorové změny, které lze odhalit pouze cytologickým vyšetřením. Tyto změny mohou spontánně vymizet a v případě přetrvávajícího nálezu jsou velmi dobře léčitelné. Neprojevují se žádnými příznaky, proto je velmi důležité, aby ženy po zahájení sexuálního života pravidelně chodily na preventivní gynekologické prohlídky. <b>Sigard:</b> tetravalentní vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18], zahrnující ochranu i proti HPV způsobujících genitální bradavice <b>Cervarix:</b> bivalentní vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 16, 18], (vykazující vyšší zkříženou reakci i proti dalším typům HPV, hlavně proti typům 45 a 31 způsobujících adenocarcinom děložního čípku.) <b>Adenokarcinom</b> je nádor ze žlázových buněk děložního čípku. Nádor je hůře diagnostikovatelný, žlázové buňky vystýlají celý kanál děložního čípku ve formě hlubokých krypt, a nemusí být proto přístupen cytologickému stěru a odhalen při běžné gynekologické prohlídce. Podrobné informace včetně aktuální příplatků pojišťoven najdete na stránkách: www.cervarix.cz www.vsecomuzu.cz www.vakciny.net/doporucene_ockovani/HPV.html
Diagnostika a léčba akutních gynekologických potíží: 
V případě akutních potíží: bolest, zánět, nejasné krvácení, dis komfort v oblasti rodidel, neodkládejte návštěvu Svého gynekologa.
Péče o ženy v přechodu: 
Klimakterium je období vyhasínání reprodukčních funkcí a hormonální nestability. V důsledku poklesu ovariálních hormonů (estrogenu) vznikají potíže jako návaly horka, pocení, podrážděnost, poruchy spánku, pálení pochvy, bolest při pohlavním styku, nepravidelnosti menses, zvýšené a protrahované krvácení. Hormonální substituce (HRT) – je doplnění minimální hladiny hormonů k vymizení nepříjemných pocitů. Užívání HRT má též pozitivní vliv na denzitu kostní hmoty, kongnitivní funkce, sexuální funkce. Předpisu předchází podrobná anamnéza, gynekologické vyšetření a u žen po 45 letech pravidelný mammografický screening.
Dispenzarizace a léčba chronických potíží: 
Nepravidelnosti cyklu, děložní myomy, chronické záněty, endometrióza a další dlouhodobé potíže si vyžadují kontrolní vyšetření ve frekvenci dle odezvy na léčbu, případně změny stavu.
Konsultace: 
Registrované pacientky mají k dispozici číslo na mobil v ambulantní dobu. Pro konsultaci Vašeho zdravotního stavu je vhodnější osobní návštěva.