Objednat termín

Stále přijímáme nové pacientky.
Nově on-line objednávací systém - časovky zatím pouze na středy.

Bližší informace na tel čísle: 603 220 626.


Aktuality

2.5 a 3.5 nebudeme ambulovat 

Děkuji za pochopení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úhrada ultrazvukových vyšetření

Úhrada ultrazvukových vyšetření z veřejného zdravotního pojištění...

Úhrada ultrazvukových vyšetření z veřejného zdravotního pojištění vychází z doporučených postupů České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČGPS ČLS JEP) -  "Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství" a Pravidelná ultrazvuková vyšetření  v průběhu prenatální péče".

Tyto doporučené postupy stanovují minimální doporučený obsah a frekvenci vyšetření a jsou povážovány za standard péče o těhotnou ženu s nízkým rizikem, nejsou-li jiné závažné objektivní důvody k jinému postupu dispenzarizace.

Těhotná s nízkým rizikem ( tzn. nekomplikované těhotenství) má z veřejného zdravotního pojištění plně hrazena celkem tři ultrazvuková vyšetření. První se provádí do 14 týdne (počet plodů, vitalita plodů, určení termínu porodu), další dvě UZ vyšetření ve 20 a 30 týdnu těhotenství jsou tzv screeningová (slouží k včasnému záchytu patologií plodu).

Dále jsou těhotným ženám nabízeny další metody screeningu nad rámec doporučených vyšetření, která nejsou hrazena ze zdravotního pojištění. A to kombinovaný screening v I.trimestru těhotenství, podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20-22 a ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve 36-37 týdnu těhotenství. 

U těhotných se zvýšeným rizikem počet i frekvenci utrazvukových vyšetření stanovuje ošetřující lékař.