Objednat termín

Stále přijímáme nové pacientky.
Nově on-line objednávací systém - časovky zatím pouze na středy.

Bližší informace na tel čísle: 603 220 626.


Aktuality

2.5 a 3.5 nebudeme ambulovat 

Děkuji za pochopení 

 

 

 

 

 

 

 

Ambulance s rodinnou tradicí

pečuje o Vás již třetí generace lékařů

Gynekologie Stašek s.r.o

OBJEDNAT TERMíN

 

Zajišťujeme komplexní gynekologickou péči a poradnu pro těhotné

Ambulance jsou plně vybavené moderními přístroji

Rozšířená komunikace prostřednictvím sms, email

Klademe důraz na citlivý a individuální přístup

Komfortní gynekologické křeslo - snadné vyšetření starších i méně pohyblivých pacientů

Gynekologicko – porodnickou praxi provozujeme ve dvou ambulancích

Kobeřice

Hlučínská 739
747 27 Kobeřice

+420 553 657 143
Výchozí
Hlučín

Zahradní 4
748 01 Hlučín

+420 595 041 958
Výchozí

Pracovní tým

MUDr. Stašková Karolína, vedoucí lékař

MUDr. Stašek Karel  

Bc. Zuzana Holubářová, všeobecná sestra

Naše služby

Gynekologie

Preventivní prohlídka

Každá žena by alespoň 1x za rok měla absolvovat gynekologické vyšetření. V rámci preventivního programu poskytuje každá zdravotní pojišťovna 1 x ročně prohlídku zdarma. Preventivní prohlídky slouží ke snížení rizika zdravotních komplikací a úmrtí vycházejících z gynekologických příčin. V případě užívání HAK nebo po zavedení nitroděložního tělíska je návštěva u gynekologa 2x ročně.
Součástí preventivní prohlídky je:
• Pohovor s lékařem o celkovém stavu a případných potížích
• vyšetření v gynekologických zrcadlech a kolposkopické vyšetření děložního čípku
• stěr z čípku na cytologické vyšetření v rámci screeningu karcinomu děložního čípku (o výsledku se můžete telefonicky informovat za 3 týdny, v případě odchylek odesíláme pozvánku)
• palpační vyšetření
• zhodnocení Vašeho zdravotního stavu

doplňková vyšetření:
• ultrazvukové vyšetření
• vyšetření prsu
• změření TK a hmotnosti
• plánování sceeningu karcinomu prsu (mammografie) nad 45 let, kolorektálního karcinomu 50-54 (OK test)
• edukační pohovor (užívání antikoncepce, samovyšetření prsu, očkování, …)

Antikoncepční poradna

Výběr vhodné antikoncepce dle vašeho přání, zdravotního stavu a anamnestických údajů.

Užívání antikoncepce umožňuje ženám nejen zcela plánovat svoje těhotenství, má ale také pozitivní vliv na její zdravotní stav:
pravidelnost menstruačního cyklu,
snížení krevní ztráty při menstruaci,
posun menstruace,
snížení tvorby ovariálních cyst,
pozitivní vliv na pleť,
snížení bolesti při menstruaci,
snížení rizika karcinomu ovaria, …

Hormonální antikoncepce může zvýšit riziko trombózy, absolutní riziko u pacientek bez rizikových faktorů je ale velice malé. Snížení rizika předchází podrobná anamnéza, v indikovaných případech hematologické vyšetření , případně doplnění Trombo gen testem. Obecně je uživatelkám doporučen dostatečný pitný režim, pohyb a eliminace kouření.

Péče o ženy s únikem moči

Inkontinence je každé nechtěné odtékání moče, které způsobuje sociální nebo hygienický problém. Nejčastěji se setkáváme s urgentní inkontinencí, která je spojená s náhlým a nezadržitelným nucením k mikci a stresovou inkontinencí, objevující se při zvýšené námaze. Diagnostika typu onemocnění ve spolupráci s urologem je klíčová k léčbě onemocnění. Nedílnou součástí léčby je posílení svalů pánevního dna, redukce hmotnosti a nácvik mikce.
Kegelovy cviky (cvičení k posílení svalů pánevního dna) a přehled inkontinenčních pomůcek najdete například na stránkách: http://www.tenacz.cz/

Péče o neplodné páry s návazností IVF centra

Jako neplodný je označen pár, který nedosáhne těhotenství do jednoho roku při pravidelném pohlavním styku 2-3x týdně.

Součástí základního vyšetření je gynekologické vyšetření včetně UZ, hormonální profil ženy, léčba případné infekční příčiny, spermiogram partnera. Dále je nutné zhodnocení vnitřního genitálu, dutiny břišní a průchodnosti vejcovodů v rámci jednoho zákroku v celkové anestezii, spojeného s dvoudenní hospitalizací. Výsledky jsou s Vámi průběžně konzultovány. V případě nutnosti Vás doporučíme do vybraného IVF centra.

Ultrazvuková diagnostika

Doplňková diagnostická zobrazovací metoda. V případě přání o provedení ultrazvukového vyšetření mimo indikaci, je výkon zpoplatněn v rámci nadstandartních služeb.

Indikace k zákrokům a operacím

pokud Váš stav vyžaduje gynekologický zákrok či operační řešení, včetně indikace a doporučení, Vám pomůžeme s naplánováním a objednáním daného výkonu, taktéž s pooperační rekonvalescencí a konsultací výsledku.

Očkování Silgard/Cervarix

Příčinou rozvoje rakoviny děložního čípku je přetrvávající infekce lidským papillomavirem (tzv. HPV), riziko dále zvyšuje kouření, promiskuita, chlamydie, HSV, imunosuprese, imunodeficience. Existuje velké množství papilomavirů, jako nerizikovější byly označeny typy 16 a 18, které jsou zodpovědny za vznik 70% nádorů.

Prekancerozy jsou přednádorové změny, které lze odhalit pouze cytologickým vyšetřením. Tyto změny mohou spontánně vymizet a v případě přetrvávajícího nálezu jsou velmi dobře léčitelné. Neprojevují se žádnými příznaky, proto je velmi důležité, aby ženy po zahájení sexuálního života pravidelně chodily na preventivní gynekologické prohlídky.

Sigard: tetravalentní vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18], zahrnující ochranu i proti HPV způsobujících genitální bradavice

Cervarix: bivalentní vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 16, 18], (vykazující vyšší zkříženou reakci i proti dalším typům HPV, hlavně proti typům 45 a 31 způsobujících adenocarcinom děložního čípku.)

Adenokarcinom je nádor ze žlázových buněk děložního čípku. Nádor je hůře diagnostikovatelný, žlázové buňky vystýlají celý kanál děložního čípku ve formě hlubokých krypt, a nemusí být proto přístupen cytologickému stěru a odhalen při běžné gynekologické prohlídce.

Podrobné informace včetně aktuální příplatků pojišťoven najdete na stránkách:
www.cervarix.cz
www.vsecomuzu.cz
www.vakciny.net/doporucene_ockovani/HPV.html

Diagnostika a léčba akutních gynekologických potíží

V případě akutních potíží: bolest, zánět, nejasné krvácení, dis komfort v oblasti rodidel, neodkládejte návštěvu Svého gynekologa.

Péče o ženy v přechodu

Klimakterium je období vyhasínání reprodukčních funkcí a hormonální nestability. V důsledku poklesu ovariálních hormonů (estrogenu) vznikají potíže jako návaly horka, pocení, podrážděnost, poruchy spánku, pálení pochvy, bolest při pohlavním styku, nepravidelnosti menses, zvýšené a protrahované krvácení.

Hormonální substituce (HRT) – je doplnění minimální hladiny hormonů k vymizení nepříjemných pocitů. Užívání HRT má též pozitivní vliv na denzitu kostní hmoty, kongnitivní funkce, sexuální funkce. Předpisu předchází podrobná anamnéza, gynekologické vyšetření a u žen po 45 letech pravidelný mammografický screening.

Dispenzarizace a léčba chronických potíží

Nepravidelnosti cyklu, děložní myomy, chronické záněty, endometrióza a další dlouhodobé potíže si vyžadují kontrolní vyšetření ve frekvenci dle odezvy na léčbu, případně změny stavu.

Konsultace

Registrované pacientky mají k dispozici číslo na mobil v ambulantní dobu. Pro konsultaci Vašeho zdravotního stavu je vhodnější osobní návštěva.

Pečujeme o zdraví vás a vašich dětí

obrazek

Porodnictví

Poradna pro těhotné

• Těhotenskou poradnu vedeme dle doporučení ČGPS s ohledem na individuální potíže klientky.
• Na začátku těhotenství Vás seznámíme s plánovanými doporučenými vyšetřeními, které pro Vaši orientaci můžete dostat v tištěné formě.

Ultrazvukové vyšetření včetně foto dokumentace

Potvrzení těhotenství
Ultrazvukovým vyšetřením potvrzujeme těhotenství a jeho správnou lokalizaci v děloze. Viditelné je přibližně od 5. týdne těhotenství (tedy 5 týdnů od prvního dne posledních měsíčků). Vitalitu zárodku lze potvrdit nejdříve za týden, kdy je na utrazvuku patrné pulzující srdce. V této době lze také rozpoznat počet vyvíjejících se plodů.
Na konci prvního trimestru
Umožňuje určit nejpřesněji stáří těhotenství, upřesnit termínu porodu a vyslovit podezření na možnost vývojové vady.

18-20 týden těhotenství
Vyšetření je zaměřeno na vyhledávání případných vrozených vývojových vad, uložení placenty, množství plodové vody.

30-32 týden těhotenství
Zaměřujeme se na růst plodu, placentu, množství plodové vody, vývojové vady, které nebyly při předchozím vyšetření patrné.

Výčet základních UZ vyšetření, důležitých pro každou těhotnou ženu a její plod. V případě nutnosti se některá vyšetření mohou opakovat. Ultrazvuková vyšetřovací metoda je neškodná jak pro vyvíjející se plod tak pro nastávající maminku. Bohužel ne všechny vývojové vady lze ultrazvukem odhalit.

Kardiotokografické vyšetření

Záznam srdeční frekvence plodu a napětí děložní stěny, doplněný o záznam pohybové aktivity plodu. Výsledkem jsou dvě křivky, které informují lékaře o stavu plodu v děloze a případně o děložní aktivitě.

Nitroděložní systém, IUS

Levosert/Mirena (dále IUS) je nitroděložní systém ve tvaru T, který je nejlépe přizpůsoben dutině děložní. Obsažený hormon Levonorgestrel se uvolňuje postupně a působí převážně na děložní sliznici, s minimálním vstřebáváním do krevního oběhu

IUS je vhodný nejen jako antikoncepční prostředek, ale také k léčbě nadměrného menstruačního krvácení a chrání sliznici před hyperplazií (nadměrné zesílení děložní sliznice).

Ordinační hodiny

Po 7:30 – 14:00  Kobeřice   MUDr. Stašek
Út 13:00 – 18:00  Hlučín     MUDr. Stašková   od 17h pouze obj. klientky
St 7:00 – 15:00  Kobeřice   MUDr. Stašková   od 14h pouze obj. klientky
Čt 7:30 – 16:00  Kobeřice   MUDr. Stašková   od 15h pouze obj. klientky
7:30 – 14:00   Hlučín     MUDr. Stašková    od 13h pouze obj. klientky

 

Odběry 7:00 – 8:00

 

Nejčastejší otázky

Kdy navštívit gynekologickou ambulanci?

Neodkládejte vaše potíže a přijďte je s námi zkonzultovat. Dbejte o své zdraví a dodržujete roční interval preventivních prohlídek.

Jak se objednat?

Stále přijímáme nové pacientky. Přijďte Nás navštívit kdykoliv během Naší ordinační doby. Pro aktuální informace prosím volejte sestře. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Co si vzít sebou na prohlídku?

K vyšetření si prosím vezměte průkaz zdravotní pojišťovny, nové lékařské zprávy, menstruační kalendář nebo poznamenaný datum poslední menstruace. Pro Vaše pohodlí je k vyšetření vhodná sukně. Doporučujeme mít u sebe menstruační vložku.

Blog

14. Květen, 2019

Úhrada ultrazvukových vyšetření z veřejného zdravotního pojištění vychází z doporučených postupů České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČGPS ČLS JEP) -  "Zásady dispenzární péče...

Galerie

CeníK/POJIšťOVNY

Spolupráce s pojišťovnami

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)  - www.vzp.cz

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211) - www.zpmvcr.cz

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) – www.cpzp.cz

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201) – www.vozp.cz

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)  www.ozp.cZ

Revírní bratrská pokladna (213) – www.rbp-zp.cz

Cena služeb pro pacientky bez zdravotního pojištěníí

Gynekologické vyšetření  500 Kč
UZ vyšetření  350 Kč
Gynekologické vyšetření + UZ vyšetření  800 Kč
Cytologie děložního čípku + zhodnocení cytologickou laboratoří  300 Kč

Výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

Jednorázové gynekologické vyšetřovací zrcadlo, včetně likvidace 40 Kč  
Vyšetření (včetně Sono) a sepsání žádosti k přerušení těhotenství  1200 Kč  
UZ vyšetření na žádost pacientky  350 Kč  
Foto z ultrazvukového vyšetření pro pacientku  50 Kč  
KTG vyšetření nad rámec hrazení pojišťovny  240 Kč  
Očkování Cervarix/Silgard 

cena dle aktuálního příspěvku   vaší pojišťovny   

HCG test k potvrzení těhotenství  30 Kč  
   
Trombo gen: Genetický test ke stanovení trombofilních mutací indikované případy jsou hrazeny     pojišťovnou  
IUS Mirena  - intrauterinní systém hormonálně aktivní (včetně zavedení a dispenzarizace)  6000 Kč  
Jaydess -  intrauterinní systém hormonálně aktivní (včetně zavedení a dispenzarizace)  5000 Kč  
IUD – standartní nehormonální tělíska dle typu  od 1000 Kč  
Data balíček pro těhotné (USB disk 4G + možnost uložení: foto, video, 3D z vyšetření)

před 20týdnem 800Kč, po    20týdnu 500Kč  

 

Doporučujeme pravidelné kontroly bonusů pojišťoven!